Küresel Isınma Nedir?

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

       İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratmasıyla dünyada sıcaklığın artması küresel ısınma olarak adlandırılıyor. Küresel ısınma her geçen gün artmakta ve haber bültenlerinde, dergi, gazetelerde duyurulmaktadır. Bu durum hem dünyaya hem de dünyanın içinde yer alan canlılara zarar vermektedir. Bunların nedeni ise dünyaya zarar veren kömür, petrol vb. fosil yakıtların tüketiminin artmasıdır.

 

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI

 • İklim değişikliğine neden olacak.
 • Salgın hastalıklar ortaya çıkacak.
 • Çölleşme başlayacak.
 • Ekosistem değişecek.
 • Tarım faaliyetlerindeki ürünlerin maliyeti artacak.
 • Dünyanın dengesi bozulacak.
 • Göçler artacak.
 • İnsanların genleri değişecek.
 • Tatlı su kaynakları azalacak.
 • Okyanuslara kıyısı olan ülkeler su altında kalacak.
 • Dünyada doğal afetler daha sık gerçekleşecek.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

 • Dünyanın her geçen gün ısınmasıyla iklim değişikliği meydana gelir.
 • Bu durum olağan üstü hava olaylarının meydana gelmesine neden olur.
 • Sera etkisi artar.
 • Orman yangınları artar.
 • Dünyanın ısısının artması sonucunda ekolojik denge bozulur.
 • Bu durum insanlara ve diğer canlılara zarar verip yaşam alanlarının değişmesine ve bazı hayvan türlerinin yok olmasına neden olur.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

 •  Dünyanın her geçen gün ısınmasıyla iklim değişikliği meydana gelir.
 • Bu durum olağan üstü hava olaylarının meydana gelmesine neden olur.
 • Sera etkisi artar.
 • Orman yangınları artar
 • Dünyanın ısısının artması sonucunda ekolojik denge bozulur.
 • Bu durum insanlara ve diğer canlılara zarar verip yaşam alanlarının değişmesine ve bazı hayvan türlerinin yok olmasına neden olur.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi koşullarındaki genel değişiklikler ve seller, fırtınalar, sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle -ölümlerde yaşanacak artış gibi-  tehlikeler gündeme gelecek. Bu durum en çok, hızlı iklim değişimine karşı hazırlık yapamayan yoksul ülkeleri etkileyecek.

 

KÜRESEL ISINMAYI DURDURMAK İÇİN

 • Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını arttıralım.(güneş, su, rüzgar, dalga)
 • Sera etkisine arttıracak gazların kullanımından kaçınalım.
 • Enerji tasarrufu yapalım.
 • Fosil yakıtların(kömür, petrol vb.)kullanımını azaltalım.
 • Fidan dikimlerini arttıralım.
 • Orman yangınlarına karşı önlemler alalım.
 • Su ve tükenebilir enerji kaynaklarını daha tasarruflu kullanalım.
 • Geri dönüşüm yapalım.